منشور انتخابات حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی

منشور: انتخابات حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی مناظره 96 اخبار انتخابات 96 مشروح مناظره نامزدها اولین مناظره انتخاباتی دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در چینش کابینه کمتر به اصلاح‌طلبان توجه شد / حرکتهای افراطی را نمی پسندیم ، محسن رهامی

آيا وزراي پيشنهادي روحاني قابليت و توان تحقق برنامه ها و اهداف رييس جمهور را دارند؟

در چینش کابینه کمتر به اصلاح‌طلبان توجه شد / حرکتهای افراطی را نمی پسندیم ، محسن رهامی

محسن رهامی : در چینش کابینه کمتر به اصلاح طلبان توجه شد /حرکتهای افراطی را نمی پسندیم

عبارات مهم : سياسي

محسن رهامی با روزنامه اعتماد در باره ترکیب کابینه مصاحبه کرده است.

در چینش کابینه کمتر به اصلاح‌طلبان توجه شد / حرکتهای افراطی را نمی پسندیم ، محسن رهامی

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

آيا وزراي پيشنهادي روحاني قابليت و توان تحقق برنامه ها و اهداف رييس جمهور را دارند؟

آيا وزراي پيشنهادي روحاني قابليت و توان تحقق برنامه ها و اهداف رييس جمهور را دارند؟

با توجه به شرايط موجود در كشور و معذوريت ها و محدوديت هايي كه آقاي روحاني در معرفي و گزينش افراد كابينه دارد، بايد به ارزيابي كابينه پرداخت. از اين منظر مي توان گفت كه آقاي روحاني افراد توانا و با تجربه و با سابقه خوب اجرايي و مديريتي گزینش كرده هست. بايد منتظر باشيم و ببينيم كه مجلس شوراي اسلامي چه نظري در مورد اين افراد دارد. در عين حال با توجه به تجربه مديريتي ٤٠ ساله فعالان سياسي در جمهوري اسلامي ايران مي شد مديران قوي تري هم گزينش كرد.

خصوصا آقاي روحاني بايد گرايش راي دهندگان را بيشتر مورد توجه قرار مي داد. البته آقاي روحاني امروز رييس جمهور كل ملت ايران است و فقط رييس جمهور ٢٤ ميليون راي دهنده به خودش نيست.

بهتر بود كه آقاي روحاني در چينش كابينه بيشتر گرايش راي دهندگان را در نظر مي گرفت. در كشورهاي با ساختار حزبي اين امر كاملا طبيعي است ولی در ايران به دليل نبود ساختار حزبي اين مشكلات ايجاد مي شود. آقاي روحاني مي توانست هرچه بيشتر خواسته و گرايش اصلاح طلبان و معتدلين را در كابينه اش لحاظ كند. در بين اصلاح طلبان و جريان هاي سياسي حامي آقاي روحاني مديراني قوي وجود داشت كه استفاده از آنها مي توانست سرعت حركت كابينه را بيشتر كند.

در چینش کابینه کمتر به اصلاح‌طلبان توجه شد / حرکتهای افراطی را نمی پسندیم ، محسن رهامی

يعني شما معتقديد كه آقاي روحاني در چينش كابينه به اصلاح طلبان كم توجهي كرده است؟

كمتر توجه شده است هست. در برخي از استان ها و شهرستان ها، علت اينكه راي آقاي رييسي نسبت به آقاي روحاني بيشتر بود، به گزينش مديران در آن محل بر مي گشته هست. برخي از مديران دولت گذشته همچنان سر كار بودند. مردم هم به اين عنوان انتقاد داشتند. وعده اصلاح و تغيير در برخي از استان ها عملي نشد. اين نكته مهم را بايد در نظر داشت كه نظر راي دهندگان بايد در دولت لحاظ شود. مساله ديگر حضور اقليت هاي قومي و به خصوص برادران اهل سنت و زنان در كابينه هست. حدود ١٠ تا ١٥ ميليون از اهل سنت در كشور ما زندگي مي كنند. آنها در حمايت از دولت سنگ تمام گذاشتند.

آيا وزراي پيشنهادي روحاني قابليت و توان تحقق برنامه ها و اهداف رييس جمهور را دارند؟

كردستان و بلوچستان بيشترين درصد آرا را نسبت به آقاي روحاني به صندوق هاي راي ريختند. براي اينكه پيامي از كشور ما به خاورميانه ارسال شود، خوب بود كه از اهل سنت در كابينه استفاده شود. البته چينش كابينه نبايد تحت تاثير تفكرات قومي و مذهبي قرار بگيرد ولی به هر حال مي توانست نمودي از تكثر در كشور باشد. در منطقه اي كه مي خواهيم پيام برادري بدهيم خوب بود كه از اهل سنت استفاده مي كرديم. اين امر به شكلي مي توانست پيام دهنده به دنيا نيز باشد.

حضور زنان در كابينه آیا محقق نشد؟

آقاي روحاني به سه نفر از زنان در سمت معاونت حكم داده است و زنان توانايي را دعوت به كار كرده است ولی خوب بود كه در وزارت نيز چنين توجهي وجود داشت. از مديريت زنان در بسياري از كشورها در سطح كلان به نيكي ياد مي شود. علاوه بر كشورهاي غربي، كشورهايي همچون هندوستان، پاكستان و بنگلادش در منطقه ما زنان در حد نخست وزير حضور دارند. زنان هميشه توانايي خود را در به دست گيري اين مسووليت ها نشان داده اند و چيزي كمتر از آقايان ندارند. بودن زنان در كابينه مي تواند پيامي از آرامش و صلح و برابري جنسيتي در كشور اسلامي ايران داشته باشد.

در چینش کابینه کمتر به اصلاح‌طلبان توجه شد / حرکتهای افراطی را نمی پسندیم ، محسن رهامی

ما تعجب كرديم وقتي كه ديديم هيچ زني به عنوان وزير معرفي نشده هست. انتظار اين بود كه آقاي روحاني كه فردي روشن و آشنا به پرسشها جهاني است از زنان در كابينه استفاده كند. با اين حال از اين بعد اصلاح طلبان تمام تلاش ارزش را در حمايت از آقاي روحاني و كابينه خواهند كرد. احترام و حمايت اصلاح طلبان از روحاني، البته به معناي نقد نكردن نيست. بايد اصلاح طلبان به اين پرسشها تاكيد كنند تا زمينه براي حضور زنان و برادران اهل سنت در سمت هاي كلان باز شود. وقت خوبي است كه مجلس شوراي اسلامي به اين عنوان رسيدگي كند. آقاي روحاني بايد به مطالبات بحق مردم در ٤ سال آينده رسيدگي كند. در حوزه معيشتي و ركود دولت بايد اقداماتي را انجام دهد.

در عين حال كه اصلاح طلبان انتقاداتي را به كابينه دارند، قاعدتا نقدهايي در بدنه اجتماعي اين جريان نيز وجود دارد. در چنين شرايطي اصلاح طلبان چگونه مي خواهند در سال ١٤٠٠ از مردم بخواهند پاي صندوق راي بيايند؟

راي جامعه ايراني به اصلاح طلبان به دو نوع ايجابي و سلبي تقسيم مي شود: بخش ايجابي به اين باز مي گردد كه چه اندازه دولت روحاني و مجلسي كه اكثريت خوبي از اصلاح طلبان در آن حضور دارند به وعده هاي ارزش عمل كنند و پاسخ انتظارات مردم را بدهند. رونق بازار كار، اشتغال و مبارزه با فساد بايد در اولويت دستور كار قرار گيرد. در شوراي شهر اصلاح طلبان بايد نمونه مديريت شهري كارآمد را به نمايش بگذارند. در واقع عملكرد اصلاح طلبان است كه راي ايجابي آنها را تامين مي كند.

بخش ديگري از راي اصلاح طلبان سلبي هست. يعني چون اصولگرايان نتوانستند به وعده هاي ارزش عمل كنند و در انتخابات گذشته و اخير رياست جمهوري، كانديداي قوي تري كه شيوه برخورد بهتر از اصلاح طلبان داشته باشد به صحنه نياوردند، اين راي سلبي از آن اصلاح طلبان شد. اين امر در سال ١٤٠٠ نيز صادق هست. اگر اصولگرايان بتوانند كانديداي قوي تري معرفي كنند و برنامه بهتري بدهند، مسابقه براي اصلاح طلبان سخت تر خواهد بود. البته تا سال ١٤٠٠ پرسشها زيادي پيش خواهد آمد. در هر انتخابات ما وعده هايي داده ايم كه بايد به آنها عمل كنيم تا از مردم توقع حمايت داشته باشيم. مردم با هيچ جريان عقد اخوت نبسته و چك سفيد امضا به آن جريان نداده است.

مشكلات زيادي گريبان گير مردم است و عمل به وعده ها و برطرف مشكلات مردم در اقبال آنها بسيار مهم هست. در شوراي پنجم تمام كرسي هاي شوراي شهر در اختيار اصلاح طلبان است و مردم ديگر عذر و بهانه اي براي عمل به وعده ها را نمي پذيرند. اگر بتوانيم خواسته هاي مردم را برآورده كنيم و معضلات كشور را حل كنيم، مردم توجه بيشتري به ما خواهند داشت. اقبال و عدم اقبال مردم به عملكرد اصلاح طلبان و بخشي هم به رقباي ما بستگي دارد. ما بايد مرتبا عملكرد رقبا را رصد كنيم. همان طور كه آنها واکنش‌ها همه ما را رصد مي كنند. اين مساله در هر دو انتخابات سال هاي ٩٨ و ١٤٠٠ موثر خواهد بود.

ادامه شراكت سياسي با معتدلين را به نفع اصلاح طلبان مي دانيد؟

براي حركت سياسي و پيدا كردن اكثريت در مجلس و رياست جمهوري بايد به سمت ائتلاف و همكاري برويم. در مجلس دهم اصلاح طلبان اكثريت مجلس را در اختيار ندارند. دليل آن نيز رد صلاحيت نيروهاي اصلاح طلب بود و به نظر مي رسد اين امر ادامه دار باشد. لذا همكاري با معتدلين و ائتلاف سياسي نانوشته ما ضرورت وقت و كشور ما هست. فضاي عمومي كشور نيز مساعد براي همين عنوان است.

ما بايد تلاش كنيم نيروهاي اصلاح طلب و معتدل را به هم نزديك كنيم تا نيروهاي افراطي ميان داري نكنند. افراط در هر دو جريان كشور وجود دارد. جريان هاي افراطي هردو طرف آسيب هاي جدي به كشور زده و خواهد زد. ما در آينده نيز ائتلاف اصلاح طلبان و معتدلين را مورد نیاز مي بينيم. مگر اينكه احزاب فراگير داشته باشيم. حركت هاي افراطي آفتي براي همه جوامع سياسي است كه براي جلوگيري از آن بايد هميشه تلاش و راه حل مناسبي پيدا كرد.

واژه های کلیدی: سياسي | استفاده | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog